Artrose i fingrene – årsaker, diagnose og behandling

Sist oppdatert: august 5, 2019

Kort om artrose i fingrene

Artrose er en leddsykdom som utvikles når et ledd har blitt utsatt for langvarig negativ belastning. Sykdommen kan utvikles i alle ledd i kroppen, også i hendene. Det vanligste leddet i hånden å få artrose i er tommelen. Dette kalles tommelartrose. Å ha artrose i fingrene og/eller tommelbasen kan medføre stort ubehag og oppleves som en begrensning i dagliglivet. Det er imidlertid mulig å få hjelp med å forebygge og lindre smerten. Den mest langsiktige måten er å utføre spesielle treningsøvelser for musklene i hånden. Dette kan du gjøre hos fysioterapeut eller ergoterapeut.

Tegn på artrose i fingrene

Fingerleddsartrose rammer oftest fingrenes ytterledd (DIP-ledd) og kalles da Heberdens knuter. Sykdommen kan imidlertid også ramme mellomledd (PIP-ledd), da kalt Bouchards knuter, og innerledd (MCP-ledd). Leddene blir da ømme og stive og etter lang tid også hovne og forgrovet. Spesielt det innerste leddet på tommelen, som kalles tommelbase, er ekstra utsatt. Her kan artrose forårsake smerte både når du beveger tommelen, og når du holder hånden og fingrene stille. Iblant kan det også oppstå knuter på fingerleddene, såkalt ganglion eller mukoide cyster. Det siste er knuter fylt med leddvæske. Artrose kan være den bakenforliggende årsaken hvis følgende symptomer oppstår:

●     vanskeligheter med å gripe ting

●     smerte, ubehag og stivhet i fingrene

●     leddforgroving og ganglion på fingerleddene

Årsak til artrose i fingrene

Det finnes ennå ingen åpenbar årsak til hvorfor artrose oppstår. Derimot finnes det en håndfull grunner til at sykdommen utvikles. Langvarig overbelastning av det rammede leddet er blant annet en stor bidragsytende faktor til at artrose oppstår. Det rammede leddet kan for eksempel ha blitt utsatt for monoton og langvarig belastning, det vil si at du har brukt hender og fingre ved tungt, belastende arbeid gjennom mange år. En annen årsak er tidligere skader på fingrene, f.eks. forstuinger og beinbrudd, som fører til posttraumatisk artrose. Også arvelighet er vanlig ved finger- og tommelartrose.

Diagnostisere artrose i fingrene

Artrose i fingre og tommelbase gir i tidlig fase ikke noen andre symptomer enn belastningsverk og stivhet. Jo mer artrosen utvikles, desto tydeligere blir symptomene, og til slutt kan leddet bli deformert med forgrovet ledd. Fingrene kan da se skjeve ut. Det kan dannes myke knuter med leddvæske når leddet produserer mer og mer leddvæske for å smøre. Dette kalles ganglion eller mukoide cyster.

Diagnosen artrose i fingerledd og tommelbase stiller man i tidlig fase på grunnlag av det typiske kliniske bildet og pasientens sykehistorie. Det innebærer at man ikke trenger røntgen for å fastslå diagnosen. Dette kommer av at man i tidlige faser sjelden ser noe på røntgen, og at man i senere faser ikke trenger røntgen for å stille diagnosen. Hvis du kjenner deg igjen i de symptomene som finnes, bør du besøke en lege, fysioterapeut eller ergoterapeut som kan se på smertebildet, leddfunksjonen og sykehistorien for å få diagnosen artrose. Informasjon om pasientens arbeid og aktiviteter gir også viktige ledetråder som kan føre frem til diagnosen artrose.

Behandling av artrose i fingrene

Den fremste behandlingen for artrose er forskjellige treningsøvelser. Ved hjelp av disse kan sykdommen både lindres og forebygges, noe som innebærer at den som er rammet, kan ha god livskvalitet tross artrose i fingrene. Ved å besøke en ergoterapeut eller fysioterapeut med kompetanse på hender kan du få forskjellige øvelser for artrose i fingrene som du kan utføre hjemme. For visse individer kreves en kombinasjon av smertelindring i form av reseptfrie smertestillende tabletter og bevegelsesøvelser for å oppnå best mulig resultat. Dette er for at smerten ikke skal ta over og føre til inaktivitet.

De som lider av artrose, kan søke seg til såkalte artroseskoler. Artroseskolen innebærer at man, foruten å få spesifikk, veiledet trening for det rammede leddet, også får kunnskap om sykdommen og råd om hvordan man kan leve med sin kroniske sykdom.

Andre behandlingsmetoder ved artrose i fingrene

Det finnes ennå ikke noen medisin mot artrose i fingrene, men med riktig behandling kan tilstanden lindres. Hvis den rammede lider av alvorlig smerte, kan betennelsesdempende og smertelindrende medisin hjelpe. Her er NSAID-preparater et godt alternativ.

Ved alvorlige plager kan du gi kortisoninjeksjon som virker betennelsesdempende og smertestillende. Kortisoninjeksjoner har imidlertid en forbigående effekt og bør derfor alltid kombineres med trening. Kortisoninjeksjoner brukes i dag ofte særlig ved tommelartrose siden dette leddet er litt større og mer belastet enn øvrige fingerledd. Ved uttalt artrose der grunnbehandlingen ikke har gitt resultater, kan man operere leddene. Fingrenes ytterledd pleier man å stive av, men i mellomleddene kan man sette inn kunstige proteser. Tommelbasen kan man vinkle om med såkalt APL-plastikk. Et annet alternativ er å sette inn et kunstig ledd. I fremskredne tilfeller kan man måtte stive av tommelbasen også.

Fortsett å lese om artrose i ryggen og nakken.