Spesifikke ledd

Sist oppdatert: august 5, 2019

Brusken er det som først og fremst påvirkes av artrose, selv om hele leddet til slutt kan forandres. Siden brusk er en del av alle leddene i kroppen, kan også i prinsippet alle ledd rammes av artrose. Sykdommen er vanligst i knærne og hoftene, men kan også utvikles i mindre ledd, f.eks. fingre og tær. Også ryggraden og nakken kan rammes.

Artrose i knærne og hoftene

De to vanligste formene for artrose er hofte- og kneleddsartrose. Dette har flere grunner, men en felles faktor for begge leddene er at de bærer oppe en stor del av kroppsvekten. Mer belastning på leddet innebærer høyere risiko for at brusken i leddet begynner å brytes ned. Dette kan forebygges med trening. Negativ belastning kan forebygges ved å styrke musklene rundt leddet. Samtidig stimuleres brusken til å reparere seg selv, også hos den som har artrose.

Den beste måten å behandle både hofte- og kneleddsartrose på er trening spesifikt utformet for hver enkelt. Denne typen behandling finnes via artroseskolen, men også via den digitale behandlingen Joint Academy. Dette bør kombineres med opplæring om hvordan sykdommen kan håndteres i hverdagen. For dem som er overvektige, kan det også være aktuelt med vektkontroll for å redusere belastningen på leddene. Siste utvei, som bare blir aktuell for et mindretall, er proteseoperasjon.

Les mer om kne- og hofteleddsartrose.

Artrose i andre ledd

Hvis det er ryggraden som er rammet av artrose, er operasjon oftest ikke et alternativ. Her er trening dermed i prinsippet den eneste behandlingen som fungerer. Smertestillende kan brukes ved behov, men siden de ikke påvirker sykdommen i seg selv, bør man ikke se det som en komplett behandling. Også artrose i hender og føtter kan behandles med spesifikk trening. Dette kan man få hjelp til hos en fysioterapeut.

Fortsett å lese om artrose i fingrene.