Stille diagnosen artrose

Sist oppdatert: august 5, 2019

Diagnosen artrose stilles enten av en ortoped eller av en fysioterapeut. Begge disse gruppene er spesialister på artrose, men har forskjellige innfallsvinkler.

​Hvem stiller diagnosen artrose – ortoped, fysioterapeut eller allmennlege?

En spesialist i ortopedi (dvs. en ortoped) ser særlig på behovet for kne- eller hofteleddsoperasjon, mens en fysioterapeut fokuserer mer på behandling i form av trening. Begge er like godt egnet til å stille diagnosen artrose. En fysioterapeut kan også sende henvisning til ortoped hvis det skulle trengs, og vice versa.

​Klinisk diagnose av artrose i stedet for røntgenundersøkelse

Tradisjonelt har diagnosen artrose blitt stilt for det meste ved hjelp av røntgen, og det er den dag i dag en vanlig oppfatning at det er slik diagnosen bør stilles. Men i samsvar med både Helsedirektoratets retningslinjer og internasjonal forskning bør artrose ses som en klinisk diagnose. Spørsmålet bør dermed ikke være hvor store leddforandringer som finnes (dvs. det som synes på røntgen), men heller om den som er rammet, trenger behandling for plagene eller ikke.

Det innebærer at diagnosen artrose fastsettes ved hjelp av en sammenfatning av sykdomshistorie, leddfunksjon (dvs. et sammensatt bilde av leddplagene som finnes) og smertebildet. Det handler om å vurdere ting, f.eks. ved hvilke tilfeller smerten oppstår, om sykdommen påvirker hverdagslivet eller andre aktiviteter, og hvor stabile leddene er. Det er også vanlig å se på forskjellige risikofaktorer. Ofte kan du selv få en ganske god oppfatning av hvorvidt du har artrose ved å se på dine egne symptomer, men du må alltid rådspørre en spesialist (f.eks. ortoped eller fysioterapeut) for å sikre diagnosen.

Artrose kan selvsagt vises på røntgen, men dette er mindre relevant når det gjelder behandling. Til og med Helsedirektoratet mener at artrose er en klinisk diagnose. Det innebærer at den bør stilles ved hjelp av symptomer, sykehistorie og fysisk funksjon – ikke med røntgenbilder. Siden det først og fremst er plagene som avgjør om du trenger behandling for kneartrosen, er det også symptomene som er det viktige å se på når diagnosen stilles.

Hvis du har vondt i kneet, skal du ikke måtte leve uten diagnose fordi det ikke vises på røntgen. Det er viktig at du kan påbegynne behandlingen i tide for at du skal kunne få et godt resultat. Oppsøk derfor hjelp hvis du har vondt i kneet ved belastning.

Fortsett å lese om de vanligste spørsmålene om artrose.