Risikofaktorer for artrose

Sist oppdatert: august 5, 2019

Flere faktorer spiller en rolle når det gjelder utviklingen av artrose. Det som alle disse har til felles, er at de påvirker belastningen på brusken negativt. Noen av de tingene som medfører denne negative belastningen, er rent genetiske og kan derfor ikke påvirkes i seg selv. Derimot er det mulig i stor grad å minimere risikofaktorene som finnes – det gjelder bare å være bevisst på dem. Noen vanlige risikofaktorer for artrose er følgende.

Leddskader én av flere risikofaktorer for artrose

Risikoen for å utvikle artrose øker hvis leddet har vært skadet tidligere. Dette kommer av at brusken belastes mer, noe som medfører en redusert støtdemping i leddet (særlig ved korsbåndsskade eller meniskskade). Dette gjelder først og fremst for utviklingen av kneartrose (latin: gonarthrosis).

Monoton belastning en årsak til artrose

Monoton belastning er også én av flere risikofaktorer for artrose. Hvis leddene belastes på samme måte hver dag i mange år, kan det være slik at brusken i leddene trettes ut og brytes ned. Dette fører til at artrose utvikles. Det positive med det er at gode belastningsmønstre og en variert arbeidsstilling kan redusere risikoen for artrose. Noen yrker som ofte omfatter repetitive bevegelsesmønster for visse ledd og derfor er ekstra utsatte for artrose, er for eksempel postbud, gulvleggere, bygningsarbeidere og frisører.

Muskelsvakhet / overvekt kan føre til leddverk

Når det gjelder risikofaktorer for artrose, er det viktigere å snakke om kroppsvekt i forhold til muskler enn å snakke om overvekt. Det handler egentlig om ikke å bære på mer vekt enn kroppen klarer å bære. Med andre ord er det viktigere å være sterk enn å være tynn.

Ekstrem idrettsaktivitet kan forårsake artrose

Generelt sett er risikoen for å rammes av artrose mindre for den som trener regelmessig. Unntaket fra dette er hvis treningen er på elitenivå. Da kan det være slik at kroppen presses mer enn den tåler, noe som kan gjøre treningen til en bidragsytende faktor. Hvis dette dessuten kombineres med andre risikofaktorer for artrose, er risikoen for å rammes enda høyere.

Arvelighet øker risikoen for artrose

Leddene våre har forskjellig form, noe som innebærer at vi rent fysisk kan ha lettere eller vanskeligere for å rammes av artrose. Det kan derfor være en idé å finne ut om nære slektninger har artrose – i så fall kan det være på tide å begynne å forebygge sykdommen allerede i ung alder. Særlig hofteleddsartrose (eller coxarthrosis, som er det medisinske navnet) skyldes i høy grad genetiske faktorer.

Fortsett å lese om artrosesymptomer.