Category: Om artrose - Page 1

Symptomer på artrose

Symptomer på artrose kommer ofte sakte over lang tid, noe som gjør at det kan ta lang tid før man oppsøker lege. Det vanligste […]

Stille diagnosen artrose

Diagnosen artrose stilles enten av en ortoped eller av en fysioterapeut. Begge disse gruppene er spesialister på artrose, men har forskjellige innfallsvinkler. ​Hvem stiller […]

Risikofaktorer for artrose

Flere faktorer spiller en rolle når det gjelder utviklingen av artrose. Det som alle disse har til felles, er at de påvirker belastningen på […]

Artrose

Artrose er verdens vanligste leddsykdom og rammer i dag omtrent 1 av 4 over 45 i Norge. Sykdommen medfører at det leddet som rammes, […]