Artrosebehandling

Sist oppdatert: august 5, 2019

Artrosebehandling gjøres trinnvis, der det første trinnet er tilpasset trening. Treningen bør, i alle fall i starten, veiledes av en fysioterapeut. Dette bør kombineres med opplæring om såvel artrose spesifikt som helse generelt. Opplæringen gjør at pasienten forstår hvordan og hvorfor treningen bør utføres, noe som øker motivasjonen.

Kunnskap om egen kropp bidrar også til et mer langsiktig engasjement. At behandlingen pågår på lang sikt, er viktig siden artrose er en kronisk sykdom.

Les mer om artrose.

Smertelindring og operasjon er aktuelt for noen

Neste trinn er smertelindring og hjelpemidler. Hit regnes for eksempel lettere smertestillende tabletter, f.eks. ibuprofen, naproksen og diklofenak, men også større inngrep som kortisoninjeksjoner. Hjelpemidler i form av for eksempel stokk eller knebeskyttelse kan også lindre smerten og gjøre hverdagen enklere. Hvis det er tommelen som er rammet, finnes det støtteskinner også for dette.

I de tilfeller der disse metodene er prøvd over lengre tid uten å gi tilstrekkelig resultat, kan operasjon bli aktuelt. Dette er ikke nødvendig for alle som rammes av artrose, men for en del kan det være eneste utvei. Det som gir best effekt, er hofte- og kneleddsproteser, men det er også mulig å operere andre ledd. Hvis operasjon blir aktuelt, er det viktig å forstå at dette ikke er en erstatning for trening, men et supplement. Tilpasset trening kreves både før og etter inngrepet for et vellykket resultat. Aktiviteter som innebærer hard belastning på det opererte leddet, anbefales derimot ikke etter inngrepet.

Vektreduksjon er aktuelt for visse artrosepasienter

For personer som er overvektige, kan vektkontroll være aktuelt, siden mindre kroppsvekt legger mindre belastning på leddene. Med overvekt menes her at man bærer på mer kroppsvekt enn man klarer å bære oppe. Det er dermed viktigere å være sterk enn å være tynn. Mer muskler klarer nemlig å bære mer kroppsvekt. Styrketrening er derfor positivt for den som er overvektig og har artrose. I visse tilfeller bør dette imidlertid også kombineres med vektreduksjon.

Les mer om artrosebehandling.