Kortisoninjeksjoner

Sist oppdatert: august 5, 2019

Den som har svært vondt i et spesifikt ledd, f.eks. kneet eller hoften, kan få kortisoninjeksjon. Injeksjonen består generelt av en blanding av bedøvelsesmiddel og kortison. Det er vanlig å benytte seg av denne typen behandling for å lindre smerten i leddene ved artrose. Dette er som regel svært effektivt og kan gi smertelindring i alt fra noen uker til flere måneder. Hvor lenge effekten holder seg, kommer av hva slags kortison man bruker, og hvor store endringene i leddet er. Kortisonsprøyte bør imidlertid ikke være den behandlingen som brukes først ved artrose. I stedet anbefales alle artrosepasienter å trene sammen med en fysioterapeut som første trinn.

Les mer om artrosebehandling.

Hva er kortison?

Kortison er et hormon som dannes i leveren og nyrene. Stoffet som selges som legemiddel, er i stedet ofte hydrokortison, et stoff som er kjemisk fremstilt. Dette brukes ofte som betennelseshemmende legemiddel. Oftest brukes denne typen legemiddel for å behandle forskjellige allergiske reaksjoner. Det kan imidlertid også brukes ved autoimmune sykdommer, f.eks. SLE og psoriasis.

Er kortisonsprøyte effektivt ved artrose?

Når kortisoninjeksjoner brukes ved artrose, er det først og fremst for å gi effektiv smertelindring. Inngrepet bør ikke ses som en behandling i seg selv, men bør i stedet kombineres med fysioterapi. Den som ellers ville hatt for vondt til å trene, kan dermed få hjelp av en fysioterapeut. Tilpasset trening i kombinasjon med opplæring er nemlig den behandlingen som i første rekke anbefales ved artrose.

Det finnes i dag også studier som viser at regelmessige kortisoninjeksjoner kan påskynde nedbrytingen av brusken i leddet. Det innebærer at kortisonsprøyter faktisk kan forverre artrose. Å benytte seg av kortisoninjeksjoner for å kunne komme i gang med fysioterapien er derimot en god idé for dem som ellers har for vondt i leddene. For dem som ikke har mulighet til å treffe en fysioterapeut på stedet, kan man i dag også behandle artrose på nett.

Les mer om digital artrosebehandling.

Hvor raskt virker kortisoninjeksjonen?

Selve kortisonet begynner å virke først noen dager etter injeksjonen. Bedøvelsesmiddelet virker derimot direkte, men holder seg i bare noen timer. I den tiden som går mellom inngrepet og til kortisonet begynner å virke, kan leddet være ømt og hovent. Det kan da føles bedre å legge noe kaldt mot stedet.

Når injeksjonen har begynt å virke, kan dette gi smertelindring i noen uker til noen måneder. Oftest er dette tilstrekkelig med tid for å oppnå fremskritt ved hjelp av fysioterapi.

Har kortisoninjeksjoner noen bivirkninger?

Bivirkninger av kortison gjelder først og fremst kortison i tablettform. En sprøyte inneholder begrensede mengder og er derfor ikke mulig å overdosere på samme måte. Generelt er risikoene koblet til kortisoninjeksjoner uvanlige – men de kan være alvorlige. All behandling som krever et inngrep i kroppen, kan føre til infeksjoner. Her er kortisonsprøyte intet unntak. Tegn på infeksjon er at leddet blir hovent, rødt, ømt og varmt i kombinasjon med feber. Hvis du opplever disse symptomene like etter at du har fått en kortisoninjeksjon, bør du oppsøke lege.

Les i stedet om artrose.