Behandling av artrose

Sist oppdatert: august 5, 2019

Det som forårsaker artrose, er feilaktig eller overdreven belastning av leddet, noe som kan ha flere forskjellige årsaker – genetiske så vel som livsstilsrelaterte. Å behandle artrose går ut på å redusere den negative belastningen på det rammede leddet.

Selv om vi ennå ikke vet sikkert nøyaktig hva som forårsaker artrose, har vi mye vitenskapelig dokumentasjon for at fysisk aktivitet fungerer svært godt som artrosebehandling. Artroseskole, der hofter og knær trenes i grupper med støtte fra en fysioterapeut, kan redusere leddplagene. Mange kan til og med finne tilbake til et liv nesten helt uten hofte- eller knesmerte!

I dag finnes også artroseskole via appen Joint Academy. Der tilbys behandling av kne- og hofteleddsartrose. Behandlingen tilpasses etter hver enkelts nivå. Alle som deltar i Joint Academy, får en personlig fysioterapeut. Diagnose av ortoped finnes som tilvalg.

Behandle artrose ved hjelp av trening

I samsvar med Helsedirektoratets retningslinjer, internasjonal forskning og informasjon fra internasjonale organisasjoner (f.eks. OARSI) bør artrosebehandling i første rekke bestå av trening. Dette er fordi trening bidrar til å redusere den negative belastningen på leddet som forårsaker artrose. I visse tilfeller kan det også være aktuelt med vektnedgang hvis belastningen på leddene er altfor stor.

Trening påvirker positivt forbindelsen mellom nedbryting og oppbygging av bruskens byggesteiner i leddet. Dette gjør at brusken stimuleres til å reparere seg selv. I takt med at treningen gir effekt, vokser også musklene rundt leddet. Det fører i sin tur til at det rammede leddet kan ta imot mer belastning uten å ta skade. Dessuten gjør trening det lettere å belaste leddene riktig, noe som reduserer risikoen for at artrosen utvikles ytterligere.

Fysisk aktivitet og spesifikk trening, gjerne under veiledning av fysioterapeut, reduserer smertenivået og øker funksjonen ved artrose. Smertelindringen kommer over tid (etter noen uker) og ikke rett etter treningen, men resultatene holder seg også i lengre tid.

HVORDAN SYMPTOMER KAN HÅNDTERES

Ta korte pauser for å hente deg inn under forskjellige aktiviteter. Stabiliserende beskyttelse, såkalt ortose (særlig for tommelen), kan brukes til å forbedre grep og redusere smerte. Bruk stokk eller krykke for å avlaste hoften eller kneet

Smertestillende legemiddel for å behandle artrose

Reseptfrie smertestillende legemidler er effektivt for å redusere leddverk ved artrose, men dette bør ikke ses som en komplett artrosebehandling i seg selv siden det bare behandler symptomer og ikke selve sykdommen. Dessuten er det ikke bare hofte- eller kneleddet som påvirkes av legemiddelet, men hele kroppen siden tabletten må transporteres gjennom flere indre organer.

Det kan også være godt å vite at trening har bedre smertestillende effekt enn legemidler på lang sikt. Dessuten har trening ingen bivirkninger! Iblant kan det imidlertid være nødvendig å ta smertestillende legemiddel for å komme seg gjennom treningen.

Sterke smertestillende legemidler som skrives ut på resept, er ikke bra ved artrose. Disse har ikke bedre effekt enn reseptfrie alternativer ved kroniske sykdommer. Dessuten kommer de med flere bivirkninger og en økt risiko for å bli avhengig.

Å behandle artrose med naturlegemidler

Naturlegemidler nevnes ofte i forbindelse med artrose, men hva stemmer egentlig når det gjelder ting som glukosamin og nypepulver? De vel utførte vitenskapelige studiene som er gjort på disse stoffene, viser faktisk at de ikke gir bedre effekt enn placebo (en psykologisk effekt som bare kommer av vissheten om å ha fått behandling). De bør altså ikke ses som et alternativ ved artrosebehandling.​

Operasjon av kneledd og hofteledd er en siste utvei for å behandle artrose

Spesifikk fysisk trening fungerer som artrosebehandling for de aller fleste, men for et fåtall kan protese bli aktuelt. Selv om dette er en av de vanligste operasjonene vi utfører på våre sykehus i dag, er det ikke helt risikofritt å sette inn protese uansett hvor mye som forberedes eller hvor dyktig ortopeden som utfører operasjonen er. Av den grunn er protese ikke det første trinnet i behandlingen av artrose selv om det gir et positivt resultat for de aller fleste og holder over lang tid.

Operasjonen innebærer at et kunstig ledd av metall og plast (dvs. en protese) settes inn der det gamle leddet har vært. Dette gjør at leddverken som er forårsaket av artrosen, reduseres eller forsvinner. Dessverre vil en protese aldri bli like bra som et naturlig ledd. Dessverre innebærer det at intensiv idrett og andre aktiviteter som innebærer tung belastning, bør unngås etter operasjonen.

Hvis du tror at kne- eller hofteoperasjon kan være aktuelt for deg, bør du først prøve trening som artrosebehandling. Hvis det ikke fungerer, skal du snakke med en ortoped. Grunnen til at du alltid bør prøve trening som behandling før du gjennomgår en operasjon, er at trening er helt ufarlig. Dessuten har du alt å vinne på å trene: Det forverrer ikke mulighetene for operasjon, men gir tvert imot bedre forutsetninger for inngrepet. Trening trenger altså ikke å være en erstatning for operasjon, men kan fungere som supplement.

Les mer om artrosebehandling via Joint Academy.

DETTE BØR GJØRES FØR OPERASJON

Trene: bedre fysisk form innebærer mindre risikoer og bedre resultat Sove og spise ordentlig: økt generell helse reduserer risikoen for infeksjoner Slutte å røyke: røyking øker både rehabiliteringstiden og risikoen for infeksjoner og blodpropp Unngå alkohol: alkohol øker risikoen for bl.a. infeksjoner, lungekomplikasjoner og intensivpleie