Om artrose

Sist oppdatert: august 5, 2019

Selv om artrose er en så utbredt folkesykdom, vet vi forholdsvis lite om den. Det finnes for eksempel ennå ingen kur, og årsakene til sykdommen er ikke helt klarlagt. Det vi vet, er imidlertid at det finnes flere faktorer som påvirker forløpet – både positivt og negativt. Faktorer som en økende generell BMI (mer overvekt), mindre fysisk aktivitet og en økt gjennomsnittsalder gjør for eksempel at stadig flere rammes. Forskningen har også klarlagt at det eneste som hjelper mot selve grunnsykdommen, og ikke bare symptomene, er spesifikk trening.

Folkesykdommen artrose

Omtrent en fjerdedel av Norges befolkning over 45 år har diagnostisert artrose. Dette innebærer ikke bare en redusert livskvalitet for den enkelte, men også store samfunnskostnader. Artrose står for eksempel for en betydelig andel av alle sykemeldinger. Personer med kneleddsartrose har faktisk dobbelt så høy risiko for sykmelding sammenlignet med totalbefolkningen.

Sykdommen innebærer også mange operasjoner. Å sette inn hofte- og kneprotoser er blant de vanligste kirurgiske inngrepene i dag, og de øker fortsatt. I dag setter vi inn ca. 18 000 hofteproteser og 15 000 kneprotoser hvert år i Norge. En del av dette gjøres dessuten uten at grunnbehandling, i form av tilpasset trening, er blitt gjennomgått. Det første trinnet for den som rammes av artrose, bør i stedet alltid være å gå til en fysioterapeut.

Les mer om artrose.

Primær, sekundær eller generalisert artrose?

Artrose kan utvikles på forskjellige måter og i forskjellige (eller flere) ledd. Avhengig av dette benevnes sykdommen på forskjellige måter. En vanlig, men omdiskutert, oppdeling er den mellom primær og sekundær artrose. Ved primær artrose kan sykdommen ikke knyttes til en enkelt hendelse. Sekundær artrose er derimot et resultat av en medfødt sykdom eller en tidligere leddskade. Artrose som oppstår etter en skade, kan også kalles posttraumatisk artrose. Mange mener imidlertid at all artrose oppstår som følge av én eller flere risikofaktorer, og at oppdelingen mellom primær og sekundær artrose derfor ikke har noen virkelig verdi.

Generalisert artrose er et tydeligere begrep. For å få denne diagnosen må minst tre ledd i kroppen være rammet av sykdommen. Det kan for eksempel handle om to knær og én hofte. Det er helt enkelt en måte å beskrive hvor mange ledd som er rammet på.

Fortsett å lese om forskjellige risikofaktorer for artrose.